WEBMASTER    

Thumbnail Image 1

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

นักเรียนโรงเรียนวัดศีรษะทอง เข้าร่วมกิจกรรม โครงการชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

Read more

Thumbnail Image 1

การแข่งขันศิลปหัตกรรม

นักเรียนโรงเรียนวัดศีรษะทอง ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดทักษะความสามารถทางวิชาการ

Read more

Thumbnail Image 1

การเข้าค่ายอบรมธรรมะ

กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

Read more

Thumbnail Image 1

กิจกรรมเปิดโลกทางวิชาการ

กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางวิชาการ ณ โณงเรียนวัดศีรษะทอง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทักษะชีวิตมากขึ้น

Read more

Thumbnail Image 1

ทำบุญวันออกพรรษา

ทำบุญวันออกพรรษาของโรงเรียนวัดศีรษะทอง ณ วัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกูล)

Read more

Thumbnail Image 1

วันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกูล)

Read more