WEBMASTER    

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดศีรษะทอง

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดศีรษะทอง

ผู้อำนวยการรับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง โอกาสเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ครูผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ของ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ...

กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีการมอบทุนการศึกษา การเล่นเกม การแสดงดนตรีของนักเรียน การจับฉลากของรางวัล ซึ่งในปีนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ของรางวัลมากมายจาก ท่านเจ้าอาวาสวัดศีรษะทอง ....

ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทองจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมปฏบัติกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดศีรษะทอง

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

วันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ณ จังหวัดสมุทรปราการ


คนเก่งศีรษะทองทั้งหมด คนเก่งศีรษะทอง


My Page

My Page

Srisathong Magazine