โรงเรียนวัดศีรษะทองจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนวัดศีรษะทอง ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29 – 30 ธันวาคม  ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ Facebook โรงเรียน

กีฬาภายในโรงเรียนวัดศีรษะทอง ประจำปีการศึกษา 2559

Pin It on Pinterest