วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนวัดศีรษะทอง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มีการแจกทุนการศึกษา การเล่นเกมชิงรางวัล จับฉลากของขวัญมากมาย มีบริการตัดผมฟรีสำหรับเด็ก ชมการแสดงดนตรีจากโรงเรียนดนตรี มีอาหารจากผู้ใหญ่ใจดี มาเลี้ยงนักเรียนและเด็ก ๆ ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. ณ บริเวณอเนกประสงค์โรงเรียนวัดศีรษะทอง ทั้งนี้ของรางวัลต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงาน บริษัทห้างร้าน และผู้ใหญ่ใจดี และผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

โรงเรียนวัดศีรษะทองจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

Pin It on Pinterest