โรงเรียนวัดศีรษะทองจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนวัดศีรษะทอง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มีการแจกทุนการศึกษา การเล่นเกมชิงรางวัล จับฉลากของขวัญมากมาย มีบริการตัดผมฟรีสำหรับเด็ก ชมการแสดงดนตรีจากโรงเรียนดนตรี มีอาหารจากผู้ใหญ่ใจดี มาเลี้ยงนักเรียนและเด็ก ๆ ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. ณ บริเวณอเนกประสงค์โรงเรียนวัดศีรษะทอง ทั้งนี้ของรางวัลต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงาน บริษัทห้างร้าน และผู้ใหญ่ใจดี และผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้
(more…)

กิจกรรมค่ายทักษะการคิดและทักษะชีวิตปฐมวัย

เมื่อวันที่ 10 – 12 โรงเรียนวัดศีรษะทองจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการคิดและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนชั้นปฐมวัย กิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ อนุบาลปีที่ 2 จำนวน 61 คนได้รับประสบการณ์ที่ดีในการพัฒนาตนเองขอขอบคุณในความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรนอกทั้ง 4 ท่าน
(more…)

Page 1 of 3123

Pin It on Pinterest

X