ผลสอบธรรมศึกษา ปี 2560


ลิงก์รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปี 2559

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี
สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี-60.pdf (119 downloads)

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้นโท
สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท-60.pdf (70 downloads)

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้นเอก
สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก-60.pdf (37 downloads)

ให้นักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาทุกระดับ นำสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารออมสิน สาขานครชัยศรี มาส่งที่
คุณครูวันเฉลิม พวงสำลี เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี ภายใน 7 สิงหาคม  2561

Page 1 of 41234

Pin It on Pinterest