โรงเรียนวัดศีรษะทอง เปิดให้บริการ Google Apps for Education สำหรับบุคลากรโรงเรียนวัดศีรษะทองเพื่อเป็นบริการทางเลือกสำหรับใช้งานระบบเอกสาร การจัดการเรียนการสอน และบริการอื่นๆ บน Cloud

สำหรับ Google Apps สามารถใช้บริการ ต่างๆได้ดังนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆ  ของ Google Apps  คลิกที่นี่

เข้าใช้งาน Google Apps for Education   คลิกที่นี่

Pin It on Pinterest